Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Propagace

Loga Mladých ochránců přírody a našich dalších projektů si můžete stáhnout na této stránce.

 

logo-mop-nahled logo-mop-napis-nahled
logo-estudanky-eu-nahled

Národní registr pramenů a studánek

Zachraňme studánky

Uznaná organizace

M Š M T

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí