Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT
Vložit akci  Přehled akcí  Infoleták  Vyhodnocení  

Minuta pro Zemi

minuta-nahled Není vám lhostejný osud přírody v dnešním světě a nejste erudovaný odborník? To rozhodně nevadí. Mnohem důležitější než vědátorství na odborných konferencích je vyrazit do okolí a něco pro přírodu udělat. Minutou pro Zemi můžete přispět libovolnou konkrétní aktivitou ke zlepšení životního prostředí, přírody, … ve svém okolí a ukázat tak všem, že to se starostí o osud Země myslíte vážně. Program je určen všem jednotlivcům, dětským kolektivům, školním třídám, zájmovým skupinám, .....

Pro propagaci programu byl vydán informační leták.

Aktuální informace z programu

Co konkrétního dělat?

  • úklid veřejného prostranství
  • patronát nad kouskem přírody
  • péče o zvířata (např. krmítka, ptačí budky)
  • péče o studánku
  • vysazení a péče o stromek
  • … a mnoho dalšího, záleží jen na fantazii, odhodlání a možnostech účastníků

Jak se zapojit?

Zdokumentujte svoji činnost a pomocí formuláře odešlete výsledky vašeho snažení. Výsledky všech zapojených se průběžně doplňují a na konci května a na konci listopadu proběhne uzávěrka a vyhodnocení nejzajímavější, nejpočetnější a minutově nejdelší pomoci Zemi.

Jaké akce nebudou zařazeny

Hlavním cílem kampaně Minuta pro Zemi je konkrétní praktická pomoc přírodě. Existují typy činností, které jsou zajisté záslužné, ale nespadají do záběru Minuty pro Zemi.

  • osvětové environmentální akce (pokud jsou akce doplněné praktickou částí – sázení stromků, čištění studánek, … pak je situace jiná)
  • práce na zahrádce a na školním pozemku ve formě pěstování kytiček, zeleniny, hrabání listí a prací tzv. „kolem komína“
  • třídění odpadu a účast v soutěžích typu – kdo sesbírá nejvíce PET víček, kdo přinese nejvíce starého papíru
  • výlet k vodě a krmení vodního ptactva je určitě hezkou činností pro malé děti, ale sem nepatří

Uzávěrky

Předchozí ročníky

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí