Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Kvíz

Které současné neobnovitelné palivo obsahuje nejvíce jedovatého olova?

asfalt
rašelina
ropa
uhlí

Křivka obecná hnízdí (vyvádí mladé) i v zimě. Jak je to možné?

mláďata křivek mají husté prachové peří a zima jim nevadí
křivka přilétá ze severu a naše mírné zimy jí umožňují hnízdění
křivky žijí v hejnech a mláďata se starají společně, potravy je proto vždy dostatek
křivky se živí semínky ze zrajících šišek a těch je v zimě dostatek, je tedy dost potravy

Někteří pulci blatnice dosahují délky až 18 cm. Jak je to možné?

tito pulci se nepřemění v žábu a zůstanou v tomto stadiu i 2 roky
jsou to první vykulení pulci ve snůšce
tito pulci jsou masožraví a požírají pulce jiného druhu či jikry
je to vždy jeden (vůdčí) exemplář z celé snůšky

Zahradníci tvrdí, že květiny je nejlepší řezat pod vodou. Je to pravda?

zkuste si něco řezat ve vodě, nejde to, voda tupí nůž
ano, ale musí to být zároveň za tmy
je to jedno, řez jako řez
ano, květina pak vadne pomaleji

Kdo se u nás nejdříve chystá na zimu?

rorýs
sysel
silničáři
ještěrka

Jak nejlépe naložit s opadaným listím pod jírovcem?

spálit
postříkat speciálním roztokem
zkompostovat
shrabat a nechat na hromadě

Vydry se živí převážně?

zdravými rybami
rákosem a travinami
nemocnými rybami
drobnými vodními živočichy

Proč někteří tuzemští savci hibernují?

málo potravy
zábly by je tlapky
špatná srst na zimu
nuda

Který druh je v Česku nepůvodní?

rajče jedlé
prvosenka jarní
plicník lékařský
bolševník velkolepý

Jaké je správně pořadí barev na duze?

fialová - oranžová - žlutá
modrá - žlutá - bílá
je to pokaždé jinak
červená - žlutá - modrá

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí