Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Kvíz

Před čím nás vlastně chrání ozónová vrstva?

před UV zářením
před únikem kyslíku
před meteority
před vychladnutím Země

Nečistoty v ovzduší (např. díky výfukovým plynům) nejvíce ohrožují tyto organismy.

bříza
lišejník
smrk
kopřiva

Kdo vyhlašuje Chraněné krajinné oblasti?

vláda
Parlament
prezident
Ministerstvo životního prostředí

Jak jsou velké cedule s označením přírodní rezervace obsahující státní znak ČR?

100 x 50 cm
záleží na okolí
40 x 30 cm
60 x 80 cm

Ve městech někteří ptáci zpívají v noci. Proč?

jde o noční přírodovědné pořady v TV
osvětlení v ulicích ptáky mate
díky hluku nejsou přes den slyšet
byla mírná zima a ptáci mají už druhé jaro

Kdo má největší počet chromozomů z celé živé říše?

octomilka
plejtvák obrovský
člověk
kapradina hadí jazyk

Kolik žáber má mihule?

20
2
14
10

Kde byste hledali žábronožky a listonohy?

v korunách stromů
nikde, jde o vyhynulý druh
v periodických tůních
v ovocných sadech

Proč se sedmikrásce říkalo chudobka?

věští chudý rok
chudí lidé ji jedli
u chudších nevěst byla součástí svatební kytice
roste na chudých půdách

Proč při bušení do stromu datlům nevypadnou ani se nepoškodí oči?

má zesílené oční svaly
mají mžurku (třetí víčko) jako hadi, která tomu brání
při úderu vždy pevně zavřou oči
oči se vychýlí až o 2 cm, ale nervy jsou prodloužené

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí