Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Kvíz

Zvíře narozené v zajetí (třeba v ZOO), tam odchované do dospělosti a pak vypuštěné do volné přírody je?

spokojené že má konečně dostatek potravy
nadšené ze získané svobody
vyděšené z neznámého prostředí
ohrožené jinými zvířaty

Střízlík staví několik hnízd, z nichž si pak samička jedno vybere. Proč jich stací více?

učí se to tím
každé je pro jiné počasí
samičky nevědí co chtějí
pro zábavu

Houby nejvíce rostou v době měsíčního úplňku. Proč tomu tak je?

je největší gravitační vliv Měsíce
protože chodí nejméně houbařů
je to jen lidová pověra
před úplňkem bývá více srážek

600 let starý výnos Karla IV "Majestats Carolina" přikládal v přírodě nejvyšší význam?

vodám
lesům
polím a vinicím
dovozu nových plodin

Který savec neumí skákat?

kytovci
žádný, každý savec má vždy jednu nohu na zemi
hloupá otázka, skákat umí všichni
slon

Co je to tropický den?

den, kdy je průměrná teplota nad 30 stupňů
den, kdy je denní světlo delší než noc
den, kdy je normálním lidem vedro
den, kdy je průměrná teplota nad 25 stupňů

Který náš jehličnan má šišky na větvích rostoucí vzhůru?

jedle
šišky vždy rostou různě, tedy i vzhůru
modřín
všem jehličnanům rostou šišky vzhůru

Při jakém směru pohybu je největší změna magnetického pole?

svislém
ve směru sever - jih
ve směru východ - západ
kruhovém

Jak se měří rychlost mávání křídly bzučivého hmyzu?

stroboskopem
mikrospínačem
měřením výšky tónu
rychlostní videokamerou

Do kolika umí havran počítat?

do 13
do 9
do 7
do 3

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí