Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

JUVy

juvy Depeše Juv jsou metodickým zpravodajem pro mimoškolní ekologickou výchovu dětí a mládeže. Vycházejí každý měsíc (přes prázdniny je 1 číslo). Obsahem jsou „úřední zprávy“, informace o akcích, činnosti oddílů, metodické poznámky, zajímavé knihy, přírodovědné soutěže a hříčky. Část příspěvků pochází přímo z dílen oddílů Mladých ochránců přírody. Součástí zpravodaje jsou i fotografie z činností MOPíků.

Zpravodaj je rozesílán registrovaným kolektivům Mladých ochránců přírody. Pokud máte o zpravodaj v papírové verzi zájem, ozvěte se.

Aktuální číslo

Starší čísla

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí