Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT
Vložit foto  Hodnocení  Výsledky 2018  

Fotosoutěž

fotosoutez-nahledFotosoutěž Příroda objektivem, je určena všem obdivovatelům přírody a těm, kteří se dovedou dívat. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii „C“ soutěží podporovaných MŠMT).

Cílem této fotosoutěže nejsou atraktivní odměny (drahý fotoaparát, zájezd do Karibiku, výlet na Mars,…), ale je to spíše nabídka možnosti porovnat si své schopnosti s ostatními autory a zároveň i pobídnutí k další fotografické tvorbě. Věříme, že většinu autorů potěší spíše vědomí dobrých výsledků než nějaký předmět (drobné ceny jsou pro vítěze připraveny).

Propozice 8. ročníku soutěže

Věkové kategorie

 • A – ročník narození 2006 a mladší
 • B – ročník narození 2005 až 2001
 • C – ročník narození 2000 a starší

Přijímají se fotografie

Vyhodnocení

Každé kolo bude hodnoceno porotou, body se sčítají do celoročního hodnocení. Rozhodnutí soutěžní poroty je nenapadnutelné, výhru v soutěži nelze vymáhat.

Právo zveřejnění

S cílem propagace si pořadatel vyhrazuje právo zveřejňovat zaslané práce na internetu (náhled), v tiskovinách a případně na výstavách bez nároku na odměnu. Zveřejněno může být: fotografie, jméno autora, název snímku a kategorie. Autor odpovídá za souhlas objektů svých prací s případným zveřejněním. Ostatní využití prací se řídí autorským zákonem. Práce se zasílají prostřednictvím elektronického formuláře. Veškeré informace k soutěži jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách pořadatele.

Vyhlášená témata

Mistři stavitelé
… co to je – ty důmyslné stavby ve stromoví?, a pak ty bobří hráze, pavoučí sítě, vosí hnízda,… a co mravenčí kupy, schránky chrostíků, kokony hmyzu,… mohli bychom mít tyto stavitele za vzor?,…
 

Vetřelci
…co vlastně do konkrétního biotopu nepatří? – cizokrajné rostliny?, nepůvodní zvířata?, lidé? nebo je to jinak?, a co třeba cosi cizího v jiném teritoriu?,…


Přijímají se fotografie

 • maximálně 3 fotografie od jednoho autora v jednom kole – v případě více prací budou hodnoceny pouze první 3 (nadbytečné fotky ani nevyčerpaný limit se nepřevádí do dalších kol)
 • ve formátu JPG s velikostí nejmenšího rozměru alespoň 1 500 px
 • autor je fyzická osoba s uvedeným jménem a bydlištěm

Zasílání fotografií

Fotografie se vkládají výhradně prostřednictvím elektronického formuláře. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Uzávěrky jednotlivých kol

 • 15. března 2019
 • 15. června 2019
 • 15. září 2019
 • 30. listopadu 2019

V případě pozdního vložení se práce zařazují do dalšího kola, práce vložené po 30.11.2019 budou vyřazeny.

Nejste první?

Nezoufejte a přečtěte si následující zkušenosti:

 1. Pořádně si přečtěte propozice soutěže – nic proti západu Slunce nad mořem či saharským palmám ve větru, ale to má k fotkám „výhradně z tuzemské přírody“ hodně daleko.
 2. Dodržujte vyhlášené téma – když je vyhlášeno téma „Kočky“, nemá smysl posílat fotky vašeho pejska.
 3. Raději jděte fotit do přírody (lesů, luk, strání,…) než na vaši zahrádku.
 4. Ani zámecký park či zoologická není ta pravá příroda.
 5. Opravdu neostré fotky nemají naději na úspěch.
 6. Nebojte se programů na úpravy fotek – i ten nejjednodušší většinou fotku dokáže úžasně vylepšit. Takové programy jsou dostupné zdarma a každý slušný fotograf vám potvrdí, že bez nich to prostě nejde.
 7. Výřez nejzajímavější partie na fotce zdůrazní vybraný motiv.
 8. Fotky s vaším monogramem (označením autora) do soutěže nepatří.
 9. Než odešlete fotku, podívejte se na ni na co největším monitoru počítače. Opravdu je technicky přijatelná?
 10. Nemusíte nám posílat soubory o velikosti 20MB. Pokud bychom měli zájem o tiskovou předlohu, tak se vám ozveme s prosbou o maximální velikost.

Všichni nemohou být nejlepší. Takže vydržte, je před vámi velká výzva – dobrým fotografem se totiž člověk nerodí, ale postupně stává.

Starší ročníky

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí