Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Fotosoutěž - vložit foto

Do nového ročníku soutěže lze vkládat fotky od 1.1.2019.

Užívejte vánoce a hezký Nový rok.

Pořadatel soutěže je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (č.r. 39170/001) a pod zákonnými sankcemi garantuje nezneužití poskytnutých informací.

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí