Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Logo MOP

Fotosoutěž - vložit foto

Odeslat foto do fotosoutěže Příroda objektivem

Aktuálně probíhá 1.kolo.

Minimální velikost zasílaných foto je 1500px v menším rozměru.

Němí svědkové dávné minulosti Z očí do očí
Prohlašuji, že jsem autorem snímku zaslaného do fotosoutěže a souhlasím s podmínkami této soutěže. V případě že jsem mladší 15ti let, potvrzuji, že s mojí účastí ve fotosoutěži souhlasí rodiče.

Pořadatel soutěže je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (č.r. 39170/001) a pod zákonnými sankcemi garantuje nezneužití poskytnutých informací.

Mladí ochránci přírody
Dittrichova 9, Praha 2

Profil na FacebookuProfil na Google +

Naše další aktivity:

Zasoutěžte si s námi a udělejte při tom něco pro příroduNárodní registr pramenů a studánek

Podporují nás
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí