Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Fotosoutěž - vložit foto

Odeslat foto do fotosoutěže Příroda objektivem

Aktuálně probíhá 3.kolo.

Minimální velikost zasílaných foto je 1500px v menším rozměru.
Pole poznámka můžete využít k upřesňujícím informacím ke snímku.

Mistři stavitelé Vetřelci
Prohlašuji, že jsem autorem snímku zaslaného do fotosoutěže a souhlasím s podmínkami této soutěže. V případě že jsem mladší 15ti let, potvrzuji, že s mojí účastí ve fotosoutěži souhlasí rodiče.
Odeslaním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.


Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí