Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Přehled akcí a termínů

MěsícAkce, soutěžeÚřad, termíny
září

28. 9.Terénní přírodovědná soutěž Šárka

24. 9. – vyúčtování víkendovek 7-8/2019

24. 9. – vyúčtování vybavení a provoz

24. 9. – vyúčtování LT + ZT

říjen

18. 10. – 20. 10. – Setkání vedoucích - víkendové setkání vedoucích s hrátkami a výměnou zkušeností

listopad

30. 11.Příroda objektivem - uzávěrka IV. kola a celého ročníku

30. 11.Minuta pro Zemi - uzávěrka II. kola a celého ročníku

prosinec

10. 12. – vyúčtování akcí pro veřejnost 9-12/2019

10. 12. – vyúčtování víkendovek 9-12/2019

Vypsat i již neaktuální události

 

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí